Študijné oddelenie FSEV UK

Vedúca študijného oddelenia:

Mgr. Zuzana Sabinová
študijný referát, zahraniční študenti
e-mail:

zuzana.sabinova(at)fses.uniba.sk 
tel.: 02/206 69 814
miestnosť: C 143

Prodekanka pre štúdium:

Ing. Veronika Miťková, PhD.
e-mail: veronika.mitkova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 805
miestnosť: C 142
úradné hodiny: utorok,
11:30-12:30 hod.

 

Referentky študijného oddelenia:

študijný referát

Silvia Trenčanová
študenti bakalárskeho štúdia
e-mail: silvia.trencanova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 815
miestnosť: C 143


Mgr. Eva Foltinová
študenti doktorandského štúdia
e-mail: eva.foltinova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 810
miestnosť: C 139

Mária Dudoková
študenti magisterského štúdia
e-mail: maria.dudokova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 816
miestnosť: C 141

 

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Utorok 13.00 - 15.00
Štvrtok 09:00 - 11:30