Študijné oddelenie FSEV UK

Mgr. Zuzana Sabinová
vedúca študijného oddelenia

študijný referát a zahraničný študenti

koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami
e-mail:zuzana.sabinova(at)fses.uniba.sk 
tel.: 02/206 69 813
miestnosť: C 142

doc.Ing. Milan Horniaček, CSc.

prodekan pre štúdium
e-mail: milan.horniacek(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 805
miestnosť: C 142
úradné hodiny: pondelok 09:00 - 10:00 hod
                     streda 10:00-12:00 hod.

 

 

Silvia Trenčanová
študijná refentka pre I. a II. stupeň štúdia

sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
e-mail: silvia.trencanova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 815
miestnosť: C 143

 

 

Mgr.Zuzana Jajcayová

študijná referentka pre III. stupeň štúdia

e-mail: zuzana.jajcayova(at)fses.uniba.sk

tel.: 02/206 69 810

miestnosť: C 139

Mária Dudoková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
e-mail: maria.dudokova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 816
miestnosť: C 141

 

 

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10.00 - 11.00
Utorok 10:00 - 11:00
Streda 13:00 - 14:00
Štvrtok 13:00 - 14:00