Študijné oddelenie FSEV UK

Mgr. Zuzana Sabinová
vedúca študijného oddelenia

študijný referát a zahraničný študenti

koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami
e-mail:zuzana.sabinova(at)fses.uniba.sk 
tel.: 02/206 69 813
miestnosť: C 142

doc.Ing. Milan Horniaček, CSc.

prodekan pre štúdium
e-mail: milan.horniacek(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 805
miestnosť: C 142
úradné hodiny: streda
10:00-12:00 hod.

 

 

Silvia Trenčanová
študijná refentka pre I. a II. stupeň štúdia

sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
e-mail: silvia.trencanova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 815
miestnosť: C 143

 

 

Mgr.Eva Bačkayová,PhD.

študijná referentka pre III. stupeň štúdia

e-mail: eva.backayova(at)fses.uniba.sk

tel.: 02/206 69 810

miestnosť: C 139

Mária Dudoková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
e-mail: maria.dudokova(at)fses.uniba.sk
tel.: 02/206 69 816
miestnosť: C 141

 

 

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu 2015/2016 - abecedné rozdelenie.

Uchádzači o bakalárske štúdium:

A - C  Mgr. Zuzana Sabinová - vedúca ŠO 

Č - J  Mária Dudoková - referentka

K - Ž  Silvia Trenčanová - referentka

 

Uchádzači o magisterské štúdium:

A - Ž Mária Dudoková - refentka

 

Uchádzači o doktorandské štúdium:

A - Ž Mgr. Eva Bačkayová - referentka

 

Zahraniční uchádzači:

A - Ž Mgr. Zuzan Sabinová - vedúca ŠO

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Utorok 13.00 - 15.00
Štvrtok 09:00 - 11:30