22.10.09 14:28 Vek správy: 6 rokov

Public Policy News 3/2009

 

Semester je už v plnom prúde a my prichádzame s novým číslom Public Policy News. V tomto čísle vám opäť prinášame prehľad zaujímavých diplomových prác, ktoré naši absolventi obhájili v letnom termíne štátnic. Absolventom týmto zároveň gratulujeme a želáme veľa úspechov.

V rámci tradičnej rubriky Aktivity ÚVP prinášame informácie o účasti členov ÚVP na konferenciách a letných školách, o ukončenom projekte Access to Social Housing Services in Municipalities in Slovakia. Predstavujeme tiež nový projekt, na ktorom sa od septembra ÚVP podieľa - Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského, ktoré je budované v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“, do ktorého je zapojených viacero pracovísk Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. ÚVP sa v rámci tohto projektu bude zameriavať predovšetkým na analýzu verejných politík a prognózovanie ich sociálnych, politických a ekonomických dôsledkov.

S potešením predstavujeme nového odborného asistenta Martina Filka a nových doktorandov: Zuzku Očenášovú, Darinku Ondrušovú a Roba Žitňanského.

Prinášame taktiež zaujímavý rozhovor s profesorkou Darinou Malovou, vedúcou Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, našej partnerskej inštitúcie, ktorej prácu a fungovanie vám zároveň priblížime v pravidelnej rubrike Pracovisko verejnej politiky.

Vítame tiež našich nových prvákov a všetkým študentom želáme veľa energie a úspechov v tomto školskom roku.

redakcia PPN

 

PPN 3/2009 (pdf, 657 kB)

 

Ak máte záujem o verziu PPN pripravenú pre tlač, napíšte nám email na adresu publicpolicynews@gmail.com.