17.12.09 12:42 Vek správy: 6 rokov

Public Policy News 4/2009

 

Opäť sa rok s rokom stretáva, Vianoce sa blížia a s nimi vám ako malý darček prinášame posledné tohoročné Public Policy News. PPN je plné úspechov, ktoré sa nášmu ÚVP podarilo za tento rok dosiahnuť, avšak popri tom sme nezabudli ani na zaujímavý rozhovor s ďalším z radu akademikov v oblasti verejnej politiky, konkrétne s prof. Jurajom Nemcom a ani na ďalšiu príbuznú inštitúciu, a síce Katedru politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci rubriky „štúdia“ začíname s predstavovaním habilitačných prác našich nových docentov a docentiek. Ako prvú ponúkame doc. Katarína Staroňovú a jej tému Hodnotenie vplyvov, viac čítajte na stranách 2 - 10. Ďalšími novými docentmi sú Miroslav Beblavý a Emília Sičáková-Beblavá, ich práce predstavíme v nasledujúcich číslach. Ak hľadáte zaujímavé námety na darčeky, pozrite si strany 10 - 12, ktoré predstavujú naše čerstvé publikácie. Dostanete ich kúpiť na ÚVP, ale aj v Artfore.

Inšpiráciou na akademickú nádielku môže byť aj recenzia knihy Úvod do Policy od H.K.Colebatch od našej novej doktorandky Mgr. Dariny Ondrušovej. Novinky z ÚVP nájdete na strane 14, správy o konferenciách nájdete na stranách 17-22.

Za celú redakčnú radu a ÚVP vám želáme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2010.

redakcia PPN

 

PPN 4/2009 (pdf, 605 kB)

 

Ak máte záujem o verziu PPN pripravenú pre tlač, napíšte nám email na adresu publicpolicynews@gmail.com.