15.12.10 15:44 Vek správy: 5 rokov

Public Policy News 2/2010

 

Milí naši čitatelia,

ďalší semester je za nami a s jeho zakončením prichádza aj letné vydanie Public Policy News. V čísle predstavujeme habilitačnú prácu doc. Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej, PhD., ktorá sa venovala téme konfliktu záujmov, korupcii a lobingu a definovaniu rozdielov medzi týmito pojmami, komparatívnej analýze verejnej politiky v oblasti konfliktu záujmov a definovaniu odporúčaní pre verejnú politiku v tejto oblasti na Slovensku.
V rámci rubriky Z knižnice verejnej politiky prinášame recenziu publikácie Franka Fischera: Reframing Public Policy venovanej diskurzívnej politike, ktorá môže byť zaujímavou oblasťou analýzy a veľkou výzvou pre akademikov aj praktikov i v slovenskom kontexte.
Záver letného semestra nám priniesol nových absolventov, ktorí úspešne zvládli štátne skúšky a obhajoby záverečných prác, k čomu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Zároveň držíme palce študentom, ktorí sa rozhodli pre augustový termín štátnic.
Z noviniek ÚVPaE v tomto čísle prinášame informácie o novej publikácii venovanej integrácii migrantov, na ktorej sa podieľali aj naši doktorandi, ako aj o účasti členov Ústavu na početných domácich a zahraničných odborných konferenciách.
Prinášame taktiež rozhovor s významným českým profesorom PhDr. Františkom Ochranom, DrSc. nielen o komparácii využitia teórie a praxe vo verejnej politike, či používania manažérskych metód vo verejnom sektore v Čechách a na Slovensku. Predstavujeme tiež pracovisko, v rámci ktorého pán profesor pôsobí, Katedru veřejných financí Fakulty finaní a účetnictví VŠE v Prahe.

Prajeme vám krásne leto a príjemné čítanie!

redakcia PPN

PPN 2/2010 (pdf, 453 kB)

 

Ak máte záujem o verziu PPN pripravenú pre tlač, napíšte nám email na adresu publicpolicynews@gmail.com.