15.12.10 15:51 Vek správy: 5 rokov

Public Policy News 3-4/2010

 

Milí naši čitatelia,

od vydania posledného čísla PPN sa na našej fakulte veľa vecí menilo a zmenilo, a keďže to zabralo čas aj energiu, prinášame Vám teraz vianočné dvojčíslo PPN, aby sme vynahradili absenciu jesenného vydania. Uplynulý rok bol nielen pre ÚVPE, ale aj pre celú fakultu plný zásadných zmien. Presťahovali sme sa do nových priestorov, z ktorých sa veľmi tešíme a pomaly ich zapĺňame akademickým duchom univerzitného prostredia. Zvolili sme si novú dekanku prof. Silviu Mihálikovú, do ktorej vkladáme dôveru, že našu fakultu povedie správnym smerom. Rozšírili sme sa o nových doktorandov, ktorých vítame a do sveta vypustili prvých doktorov, ktorým prajeme veľa úspechov. Okrem týchto noviniek Vám ponúkame aj tradičné rubriky..

 Z radu čerstvých docentov vám prinášame ukážku habilitačnej práce doc. Miroslava Beblavého, PhD. V tomto roku u nás končil rekordný počet magistrov, ktorých témy diplomových prác (príp. abstrakty) si môžete pozrieť na stranách 10 a 30. Okrem diplomových prác sa obhajovali aj dizertačné práce, abstrakty čítajte na strane 9. V rubrike „Z knižnice VP“ môžete nazrieť do publikácie Charles T. Goodsell: The Case For Bureaucracy. A Public Administration Polemic. O skúsenosti a zážitky z pobytov v rámci programu Erazmus sa s nami podelili naše študentky na stranách 19- 24. A v neposlednom rade tradične ponúkame rozhovor, tentokrát so známym odborníkov v oblasti public law prof. Spyridonom Flogaitisom a predstavenie jeho organizácie EPLO. Prajeme vám príjemné čítanie, pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2011.

redakcia PPN

PPN 3-4/2010 (pdf, 789 kB)

 

Ak máte záujem o verziu PPN pripravenú pre tlač, napíšte nám email na adresu publicpolicynews@gmail.com.