13.12.11 10:30 Vek správy: 4 rokov

Public Policy News 1-2/2011

 

Milí naši čitatelia,

opäť sa Vám hlásime s novým vydaním nášho PPN, ktoré je aj tentokrát plné zaujímavých informácií a noviniek z diania na Ústave verejnej politiky a ekonómie. Pomaly sme sa zabývali v našej novej budove, v ktorej už úspešne ukončilo štúdium niekoľko našich dnes už absolventov a absolventiek, abstrakty ich diplomových prác nájdete na stranách 5-10. V predchádzajúcom čísle sme ukončili sériu predstavovania habilitačných prác našich docentov a v tom čísle začíname s predstavovaním prvých dizertačných prác, ktoré boli obhájené v minulom roku. Na stranách 2-4 si môžete prečítať výňatok z dizertačnej práce Mgr. Juraja Mišinu, PhD., ktorý sa v nej venoval problematike New Public Managementu v sociálnych službách na Slovensku. Z ďalších tradičných rubrík Vám ponúkame recenziu zaujímavej knihy od Normana Fairclougha Analýza diskurzu na stranách 10-12. Veľmi si vážime, že svoj čas nám venovala aj naša pani dekanka a poskytla nám exkluzívny rozhovor, ktorý si môžete prečítať na stranách 20-24, ešte raz ďakujeme. Samozrejme tiež prinášame správy o našich najnovších publikáciách na stranách 14-16; o projektoch, na ktorých ÚVPE spolupracuje na stranách 16-19; tiež o konferenciách, ktorých sme sa zúčastnili na stranách 12-13 a ďalšie zaujímavé informácie. Prajeme Vám krásne leto.

PPNko si môžete stiahnuť alebo prečítať aj tu.